{{all}}

درخواست تغییر ضریب اهرمی (لوریج)

افزایش ضریب اهرمی در حسابهای واقعی :

 

 
 
استفاده از ضریب اهرمی بالا بطور معمول احتمال خطر از بین رفتن اصل سرمایه را بسیار زیاد می‌کند.
لطفا برای حفظ اصل سرمایه خود از ضریب اهرمی (لوریج) زیر ۱۰ برابر استفاده کنید ولی در نهایت انتخاب با شماست.
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}