{{all}}

طرح بونس طلایی

 دریافت بونس 10،000 دلاری با حداقل واریز 10،000 دلار

با حداقل واریزی مبلغ 10،000 دلار جهت شارژ حساب معاملاتی، افتتاح حساب جدید و یا فعالسازی حساب غیر فعال، بونس را با تکمیل فرم مربوطه درخواست نمایید.

این طرح قابل استفاده برای تمام مشتریان اعم از مشتریان قدیمی و مشتریان جدید میباشد.

توجه: یک شخص حقیقی می تواند یک بار از این طرح استفاده نماید.

شرایط ، قوانین و مقررات بونس 10،000 دلاری فارکسر: 

سقف مبلغ بونس، مبلغ 10،000 دلار در یک حساب معاملاتی می باشد.

این طرح فقط برای حسابهای معاملاتی دلاری  قابل اجرا است.

مبلغ بونس فقط برای انجام معاملات بوده و قابل برداشت نمی باشد، تنها سود حاصله از مبلغ جایزه قابل برداشت است.

مبلغ بونس جهت بالا بردن قدرت معامله بوده و به مدت یک ماه اعتبار دارد و پس از آن توسط کارگزاری برداشته می شود.

در صورتیکه مشتری در این دوره یک ماهه به هر نحوی وجهی را از حساب خود برداشت و یا به حساب دیگری منتقل نماید، مبلغ بونس توسط کارگزاری فارکسر برداشته می شود.

انتقال داخلی وجه بین حسابهای معاملاتی که مبلغ بونس دارند امکانپذیر نمی باشد.در صورت مشاهده هر نوع سوء استفاده از سمت معامله گر، به تشخیص کارگزاری فارکسر، مبلغ بونس از حساب معاملاتی برداشته خواهد شد.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}